WOMENSHEALTHZONE.ORG

  About Us  |  Policy  |  Contact
Fluoxetin

Fluoxetin är ett ganska vanligt läkemedel på den inhemska marknaden, som används för behandling av olika depressiva tillstånd, som åtföljs av känslor av rädsla och ångest. Drogen har en stark handling med en rad negativa reaktioner som patienter klagar ofta över.De flesta människor är med fluoxetin, rapporterar en känsla av trötthet, fullständig brist på känslomässiga faktorer, brist på lust.Med försiktighet detta läkemedel kan göra att personer som lider av diabetes, eftersom det går att ändra nivån av glukos i blodet, personer med hjärt-kärlsjukdom och personer som utför potentiellt farliga arbete. Fluoxetin säljs endast på recept och är beläget i den låga prisklassen, är överkomliga för de flesta medborgare.

Köpa Fluoxetin Online

Köp fluoxetine

Form av problem:
Fluoxetin är tillgängliga i kapselform för oral tillförsel, förpackade i blister om 10 stycken, i en kartong paket kan vara 1, 2, 3, 4 eller 5 blåsor. Varje kapsel innehåller 10 mg eller 20 mg av den aktiva substansen fluoxetine.

Vittnesbörd
Depression och apati. Överdrivna farhågor, idéer, tankar, åsikter (tvångsmässig personlighetsstörning). Sömnstörningar. Ätstörningar som anorexi och bulimi). Även de läkemedel som används i komplexa anti-alkohol terapi.

Depression är en vanlig psykisk sjukdom, där de förlorade intresse i livet, har förlorat förmågan att känna glädje. Viktiga känslor i depression är nedstämdhet, apati, slöhet. Fysiska funktionsnedsättningar inte finns, som lider mest mentalt. Självständigt för att komma ur detta tillstånd är mycket svårt, så du behöver medicinsk hjälp och behandling med antidepressiva läkemedel.

Sammansättning:

Preparatet innehåller den viktigaste aktiva ingrediensen är fluoxetin och hjälpämnen: laktos, kiseldioxid kolloidal, magnesiumstearat, talk.

Form av problem: Kapslar
Program: Neurotropt läkemedel.

Biverkningarna vid användning av läkemedlet Fluoxetin

De vanligaste biverkningarna vid användning av läkemedlet Fluoxetin är: huvudvärk, sömnstörningar, ökad ångest, svaghet, minskad prestanda, överdriven nervositet, aptitlöshet, minskad sexlust, illamående, kräkningar, muntorrhet. Ovanstående biverkningar av läkemedlet Fluoxetin visas i början av behandlingen eller när du använder större doser av läkemedlet (mer än 80 mg per dag). Sällsynta: klåda, nässelfeber, ökad svettning, smärta i muskler och leder, störning av frekvens, minskning i kroppsvikt.

Fluoxetin i liten utsträckning påverkar metabolismen av andra signalsubstanser i nervsystemet. Har en svag antikolinerga åtgärder, på grund av vissa biverkningar (muntorrhet och förstoppning). De preparat som används för att behandla fetma och minska övervikt. Man tror att den antidepressiva dämpar känslan av hunger, som orsakas av overexcitation av det limbiska systemet i hjärnan. Fluoxetin hämmar hunger centra i hypotalamus. Också, läkemedlet påverkar omsättningen av serotonin i nervändar, vilket leder till bättre humör (thymoanaleptic åtgärder). Antidepressiva balanserar processer av excitation och inhibition i nervsystemet, både i cortex och subkortikala centra (hypotalamus, etc.). Det är balansen mellan dessa processer leder till en terapeutisk effekt för fetma.

Recensioner om Fluoxetin

Här är några recensioner om Fluoxetin som kan vara användbara för Dig:
Med fluoxetin 3 månader redan. De första 2-3 veckorna verkligen illa ville sova, känsla av aptit efter att ha tagit en kapsel som saknades för ett par timmar. Nu är allt borta, jag var lugn, normal, lämplig man, aptit (tyvärr) inte att försvinna, men ofta vill sova på eftermiddagen (1 timme per dag är tillräckligt). I Allmänhet, drogen är mycket nöjd, effekten är underbar.

Jag tar Fluoxetin redan den 2: a veckan (morgonen 2 caps) och jag känner mig bra, humöret är bättre, avslappnad attityd till mat. För mig personligen är det hjälper en hel del!

I vissa fall, använd inte läkemedlet Fluoxetin?

Användning av läkemedlet Fluoxetin är contra-anges i barn, liksom förekomsten av överkänslighet mot läkemedel eller dess komponenter. Läkemedlet Fluoxetin rekommenderas inte när patienten har epilepsi, sjukdomar i njure, prostata adenom, glaukom.

Användningen av medicinering Fluoxetin under graviditeten och amning är absolut kontraindicerat. Om du vill använda medicinering Fluoxetin under amning bör sluta amma och gå till formel.

Fluoxetin och alkohol

Användning av alkohol medan du tar läkemedlet Fluoxetin är strängt förbjudet. Dela läkemedel med Fluoxetin alkohol leder till depression av nervsystemet och kan orsaka allvarliga förgiftningar.

Särskilda instruktioner för användning av läkemedlet Fluoxetin

Läkemedlet Fluoxetin har en negativ inverkan på förmågan att framföra fordon och hantering av komplexa mekanismer (nedsatt koncentration). När man använder läkemedlet Fluoxetin äldre patienter bör dosen minskas med 2 gånger. Även dosen bör minskas med 2 gånger om störd funktion i levern och njurarna.

Med försiktighet för att ta läkemedlet Fluoxetin hos patienter med diabetes mellitus (samtidig användning av Fluoxetin med läkemedel för att minska nivån av socker i blodet kan orsaka en kraftig nedgång i blod glukos). När patientens anfall bör sluta ta läkemedlet Fluoxetin.

Läkemedelsinteraktion av Fluoxetin med andra läkemedel

Fluoxetin och dess analoger används i behandling av tvångssyndrom kännetecknas av tvångsmässiga upprepningar av samma åtgärd. Påverkan på ämnesomsättning hos signalsubstansen serotonin, vilket gör drogen användbar för huvudvärk. Fluoxetin depression har en stimulerande effekt, vilket eliminerar de apatiska tillstånd och rädsla. En balansakt på det serotonerga systemet i hjärnan minskar ångest. Fluoxetin främjar ansamling av signalsubstansen i det synaptiska klyftan därmed negativ feedback mekanism, minska sin produktion i nervändarna. Läkemedlet används för behandling av depression i kombination med missbruk: alkohol, nikotin, droger.